Thursday, December 2, 2010

ORANG YANG BAHAGIA

Orang yg bahagia itu akn selalu..
menyediakan waktu untuk membaca,
kerana membaca itu sumber hikmah;
menyediakan waktu untuk tertawa,
kerana tertawa itu muziknya jiwa;
menyediakan waktu untuk berfikir,
kerana berfikir itu pokok kemajuan;
menyediakan waktu untuk beramal,
kerana beramal itu pangkal kejayaan;
menyediakan waktu untuk bermain (bersenda),
kerana bermain itu akan membuat muda selalu dan
menyediakan waktu untuk beribadat,
kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa..

-DR. HM TUAH ISKANDAR AL-HAJ-

No comments:

Post a Comment